ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Centrum Współpracy Lokalnej

21 maja 2020, 18:22

Celem Centrum była pomoc organizacjom pozarządowym działającym w powiecie augustowskim w wypełnianiu ich misji statutowych. Projekt skierowany był głównie do organizacji społecznych jednak do współpracy zaproszone były również samorządy, szkoły i inne jednostki samorządowe. Odbyło się seminarium na temat pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój lokalny. Kolejnym krokiem było utworzenie Grupy Młodzieżowej, która działała przy Stowarzyszeniu jako klub wolontariusza. Do klubu należeli uczniowie augustowskich szkół średnich, a ich działalność zaowocowała m.in. stworzeniem projektu integracyjnego zespołu muzycznego i innymi akcjami na rzecz lokalnego środowiska. Przeprowadzono także cykl szkoleń doskonalących umiejętności korzystania z funduszy pomocowych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania organizacją, współpracy lokalnej, budowania i zarządzanie projektami, W szkoleniach wzięło udział 25 liderów organizacji społecznych. Odbyły się wyjazdy na praktyki do wzorcowo działających organizacji na terenie kraju oraz została utworzona baza danych organizacji i instytucji społecznych. Organizacje mogły także uzyskać poradę związaną z funkcjonowaniem organizacji, środkami pomocowymi, czy skorzystać z fachowej literatury i poradników dotyczących organizacji pozarządowych. Projekt Centrum Współpracy Lokalnej był dofinansowany przez Program Małych Grantów Ambasady USA.


Przywitanie Wiosny – integracyjny festyn sportowo-rekreacyjny

21 maja 2020, 18:14

Celem projektu był: Festyn na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowego im. św. Ojca Pio w Kuriance był imprezą otwartą, każdy mógł tu przyjść, wziąć udział w zawodach, skorzystać z przygotowanego poczęstunku, bawić się przy muzyce zespołu „Nadzieja” z Suwałk. Wzięło w nim udział duże grono osób niepełnosprawnych, m.in. uczestnicy zajęć z Ośrodka, osoby niepełnosprawne z Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonującym przy MOPS w Suwałkach, rodziny osób niepełnosprawnych, mieszkańcy wsi, władze samorządowe, młodzież.

W programie znalazły się: rozgrywki tenisa stołowego, mecz piłki nożnej o puchar Prezesa SISG: Kurianka – Reszta Świata, gry i konkurencje zespołowe (m.in. przeciąganie liny, bieg w workach) oraz indywidualne (rzut piłką lekarską, pchnięcie kulą, rzut do tarczy, rzut piłeczką palantową). W ramach zawodów były także rozgrywane niekonwencjonalne i zabawne dyscypliny zręcznościowe. Atrakcją tego dnia były pokazy: teakwondo w wykonaniu podopiecznych trenera Tomasza Leszkowicza oraz siatkówki plażowej z udziałem siatkarzy z Litwy, Dąbrowy Białostockiej i Lipska.

Podczas trwania festynu, dzięki firmie cateringowej „Galeria Smaku„, wszyscy mogli regenerować swoje siły bigosem, „przekąsić” coś z grilla, przy ognisku, a także na słodko.

Nieodzownym elementem festynu są nagrody, tu także ich nie zabrakło. Dla zwycięzców poszczególnych dyscyplin zostały wręczone medale oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy otrzymali z rąk Prezesa imienne dyplomy za uczestnictwo.

Wśród osób biorących udział w zawodach została wylosowana nagroda główna: plecak wypełniony sportowymi akcesoriami. W tym dniu nawet deszcz i zimno nie przeszkodziły w wyśmienitej zabawie. Mimo niesprzyjającej aury wszyscy chętnie brali udział w przygotowanych konkurencjach sportowych, za co należy im się wielkie uznanie i podziękowanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim i do zobaczenia na kolejnym festynie.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: