ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta funkcjonuje od 1996 r. Celem stowarzyszenia jest inspirowanie współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, w szczególności zaś:

 • współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i inicjatyw lokalnych,
 • promowanie lokalnej aktywności i przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • działalność edukacyjna, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna,
 • propagowanie idei wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, propagowanie wartości wychowawczych, szacunku dla rodziny, udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie w wypełnianiu jej podstawowych funkcji,
 • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększania możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń,
 • promocja regionu, jego tradycji i kultury,
 • wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji młodzieżowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację spotkań, konferencji, sesji naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
 • organizację imprez kulturalnych, sportowo- turystycznych, oświatowych.

Aktywność stowarzyszenia w ostatnich latach skupia się na czterech obszarach działalności:

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób bezrobotnych,
 • wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 • działalności kulturalnej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: