ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Zostań sponsorem Stowarzyszenia

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie  można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane Stowarzyszenia dostępne w stopce strony

Procedura

Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O.
Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Korzyści dla osoby prawnej

Zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponowować np. w siedzibie firmy, umieścimy Państwa link do strony Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba prawna może ją odliczyć od dochodu .

Osoby fizyczne

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Korzyści dla osoby fizycznej

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: