ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Pomoc żywnościowa

26 maja 2020, 21:27

Inne działania

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie  informuje iż  w dniu 17 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku przy ul, Wojska Polskiego 7, będzie wydawana żywność mieszkańcom Augustowa, którzy mają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Żywność dostarczona jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok zgodnie z Umową nr 4 POPŻ 2019 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej.

Serdecznie zapraszamy

Informacja o zasadach pomocy

Jednocześnie informujemy, iż warsztaty kulinarne w ramach realizacji  działań towarzyszących pomocy żywnościowej będą przeprowadzone w dniu 22 czerwca 2020 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. Św. Ojca Pio w Kuriance, Kurianka 43, 16-315 Lipsk. Początek warsztatów o godzinie 10.00.

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych, którzy korzystają z pomocy żywnościowej z Augustowa i gminy Lipsk


Nowa strona internetowa

26 maja 2020, 20:00

Inne

Wdrożyliśmy nową wersję strony internetowej.

Archiwum znajduję się pod adresem archiwum.sisg.org.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: