ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Pomoc żywnościowa

10 maja 2021, 09:30

Inne działania

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie informuje, iż w dniach 19 maja 2021 r. w godzinach od 9.30 do 13.30 i 20 maja 2021 r. w godzinach od 9.30 do 12.30 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 będzie wydawana żywność mieszkańcom Augustowa, którzy mają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Żywność dostarczona jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok zgodnie z Umową nr 40 POPŻ 2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej.

Serdecznie zapraszamy

Informacja o zasadach pomocy


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: