ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Czas na zmiany

Data trwania projektu: 2012.09.01 - 2013.07.31

Projekt pn. „Czas na zmiany” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2012 r. do 31.07.2013 r.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z powiatu ełckiego.

Zapraszamy na stronę Centrum Integracji Społecznej w Ełku po więcej informacji www.cis.sisg.org.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: