ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Pracownia Marzeń

Data trwania projektu: 2015.06.01 - 2015.09.30

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2015 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance asze Stowarzyszenie realizowało projekt pt. „Pracownia Marzeń”. Zadanie polegało na podjęciu działań zmierzających do rewitalizacji budynku gospodarczego, wolnostojącego obok dawnego budynku szkoły w Kuriance, które w przyszłości umożliwiłyby utworzenie tam Pracowni Stolarsko Technicznej. Dotychczas ten budynek nie był wykorzystany. Poprzednio były tam toalety. Niewielka część budynku jest wykorzystywana przez OSP na magazynek podręczny. Działanie zmierzało do zapewnienia możliwości zatrudnienia socjalnego osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej, które potrzebują zaplecza technicznego do swoich działań. Są to przeważnie mężczyźni, często zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień, dla których proste prace związane z obróbką drobnych elementów drewnianych czy też inne techniczne prace są najlepszym sposobem aktywizacji zawodowej. Działanie przyczyniło się także do stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć z rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które korzystają z Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. Ojca Pio w Kuriance. Adresatami zadania były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, w tym niepełnosprawne, korzystające z rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Lipsk w ramach zadania publicznego pod nazwą Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki dotacji możliwy był zakup materiałów budowlanych, wykończeniowych typu zaprawa, farby, szpachle, cement, a także zakup drewna do naprawy elementów drewnianych budynku (futryny, okien, drzwi). Oprócz napraw, uzupełnień ubytków, zostały wykonane także nowe drzwi zewnętrzne. Wszystkie prace wykończeniowe, budowlane zostały wykonane przez uczestników Centrum Integracji Społecznej we własnym zakresie w ramach zajęć z aktywizacji zawodowej.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: