ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Damy radę

Data trwania projektu: 2007.01.01 - 2007.10.10
Obrazek

Realizacja projektu trwała od stycznia do września 2007 r. i składała się z 3 sesji szkoleniowych, łącznie dla 60 osób. Działania adresowane były do osób, które pozostawały bez pracy i były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres minimum 24 miesiące.

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób z grup szczególnego ryzyka.

Uczestnicy projektu przeszli cykl szkoleń z planowania kariery, kreatywności, pisania projektów, funkcjonowania trzeciego sektora, spółdzielni socjalnych, oraz nauki wykorzystania nowych technologii – komputera i Internetu.

W ramach projektu z każdym uczestnikiem pracowali indywidualnie psycholog, doradca zawodowy oraz indywidualny doradca – Konsultant Indywidualnego Planu Działania (IPD), który w drugim etapie pomógł wybrać jeden z dwóch kierunków dalszego szkolenia: jak założyć spółdzielnię socjalną lub jak skutecznie poszukiwać pracy- także w sektorze pozarządowym. Projekt „Damy Radę” realizowany był w ramach Działania 1.5 SPO RZL, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Obiektyw – reportaż TVP3

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: