ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Powrót do podstaw – propagowanie pozytywnych postaw życia rodzinnego

Data trwania projektu: 2006.09 - 2006.12

Projekt był wynikiem obserwacji i doświadczeń związanych z rodziną. Celem było propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. Beneficjentami w projekcie byli rodzice dzieci ze szkół gimnazjalnych. Cel zamierzamy osiągnąć poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców wychowania przez: artykuły w lokalnej prasie, spotkania z rodzicami podczas wywiadówek, zwrócić chcemy szczególną uwagę na cykl zajęć warsztatowych dla rodziców, a także zorganizowanie ogólno dostępnej biblioteczki dla rodziców i zorganizowanie konferencji na temat wychowania z krajowymi ekspertami w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta realizując projekt „Powrót do podstaw – propagowanie pozytywnych postaw życia rodzinnego” współpracowało z „Przeglądem Powiatowym”, w którym publikowane były artykuły dotyczące wychowania młodzieży.

Aby przeczytać artykuł kliknij na tytuł:

images/partners/fio

Projekt „Powrót do podstaw – propagowanie pozytywnych postaw życia rodzinnego” został dofinansowany w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: