ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Sprawni Niepełnosprawni – Integracyjny Zespół Muzyczny

Data trwania projektu: 2003.05 - 2004.04

Projekt miał na celu stworzenie zespołu muzycznego złożonego z osób niepełnosprawnych (w tym osoby po przebytych kryzysach psychicznych) oraz młodzieży. Koordynatorami projektu byli wolontariusze z Grupy Młodzieżowej funkcjonującej w ramach Stowarzyszenia, którzy na co dzień byli uczniami augustowskich szkół średnich. W ramach projektu prowadzona była systematyczna edukacja muzyczna, odbywały się próby zespołu, a także czterodniowe warsztaty muzyczne po za Augustowem pod okiem instruktora muzyki. Efektem pracy młodzieży zaangażowanej w projekt oraz osób, które grały i śpiewały w utworzonym zespole muzycznym były 4 koncerty zorganizowane w augustowskich placówkach oraz Wielki Koncert Charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym wystąpiły również inne zespoły lokalnych artystów. Projekt dofinansowany był z Narodowej Agencji Programu „MŁODZIEŻ”. Jednym z wydarzeń projektu był Piknik Integracyjny „Przywitanie wiosny” dofinansowany ze środków PFRON z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 27.04.2004 r. – spotkanie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Spotkaniu towarzyszył Zespół Sprawni Niepełnosprawni.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: