ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Dom Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych (DDPON) im. Św. Ojca Pio

Data trwania projektu: 2002.11.01 - 2003.11.30

Obecnie to zadanie kontynuuje samorząd jako Środowiskowy Dom SamopomocyDDPON był placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Było to miejsce, w którym mogli się oni spotykać, mieli tam zapewnioną fachową opiekę i uczestniczyli w nauce samodzielności i zaradności życiowej. Były organizowane również zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne. Poprzez indywidualne podejście do uczestników rozwijali oni własne zainteresowania twórcze. DDPON dawał im możliwość wspólnego przebywania z innymi i uczestnictwa w życiu społecznym. Opieka i terapia prowadzona była dla 12 osób z powiatu augustowskiego.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: