ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Spróbujmy Sami

Data trwania projektu: 2007.07 - 2007.12

Celem projektu było umożliwienie osobom z zaburzeniami  psychicznymi godnego życia w społeczności lokalnej poprzez aktywizację zawodową.

W ramach projektu została opracowana koncepcja działania firmy społecznej w strukturach stowarzyszenia:
– Opracowano zespołowo mapy myśli dotyczące zakresu działalności przedsiębiorstwa społecznego koncepcji organizacyjnej firmy.
– Na podstawie tych koncepcji został opracowany biznesplan przedsiębiorstwa, W ramach pisania biznesplanu analizowany był rynek pod kontem wprowadzania produktów na rynek.
– Biznesplan  został oceniony przez jednego eksperta zewnętrznego.
– W projekcie konsultowaliśmy naszą koncepcję z ekspertem w zakresie prawa pracy, bhp oraz z księgową.

Beneficjenci uczestniczyli w tworzeniu koncepcji działalności przedsiębiorstwa oraz obsłudze cateringowej zakończenia jednego z projektów realizowanych w Stowarzyszeniu.
Trzech beneficjentów uczestniczyło w 100 godzinnym szkoleniu gastronomicznym. Szkolenie było realizowane i finansowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu EQUAL Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej.
Cześć osób uczestniczyło w obsłudze cateringowej projektu

Działalność przedsiębiorstwa zostanie rozpoczęta w momencie w którym Powiatowy Urząd Pracy otrzyma środki na przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponieważ w Biznesplanie określono, iż pierwszy etap finansowania zatrudnienia w działalności przedsiębiorstwa będzie pokryta z funduszu pracy jako przygotowanie zawodowe.

images/partners/fio

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: