ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Od 1997 roku organizowany jest Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – jest to działanie, które wpisało się w repertuar przedsięwzięć kulturalnych Augustowa. Swym zasięgiem obejmuje wszystkich mieszkańców, którzy decydują się na wzięcie udziału w projekcie.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie obcowania z kulturą, stymulowaniem rozwoju kulturalnego i duchowego społeczności augustowskiej, we współpracy z wieloma instytucjami miasta, powiatu, wspólnotami, szkołami i osobami prywatnymi. Podczas imprez odbywały się koncerty znanych w Polsce muzyków chrześcijańskich, w tym Mieczysława Szcześniaka, Trzeciej Godziny Dnia, Michała Kulenty, Beaty Bednarz i innych wykonawców.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: