ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Augustowski Tydzień Rodziny

Od 1999 roku odbywa się Augustowski Tydzień Rodziny, w którego ramach organizowane  były spotkania, wykłady, sesje samorządowe poświęcone problematyce rodziny, Ambulans Rodzinny, wykłady dotyczące promocji zdrowia. W ramach tego działania przygotowane były konferencje naukowe: „Ekologia Rodziny Ludzkiej” (2000 r.), „Prymas Tysiąclecia a rodzina w Polsce” (2001 r.), „Media a rodzina” (2001 r.), „Rodzina współczesna, rzeczywistość i oczekiwania” (2002 r.), „Sposób na bezrobocie” (2003 r.).


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: