ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Zapytania ofertowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance zatrudni pracownika na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej

26 maja 2020, 10:31

Oferty pracy

Wymagania:

  1. Wykształcenie: mile widziane kwalifikacje zawodowe: terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika, pracownik socjalny, pedagog, asystent osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, inne specjalistyczne, mające zastosowanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  2. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Zorientowanie na uczestnika ŚDS i jego potrzeby, komunikatywność, łatwość w budowaniu dobrych relacji z uczestnikami, wysoka kultura osobista, życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, samodzielność.
  4. Mile widziane zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, inne pasje i zainteresowania pozwalające na prowadzenie zajęć z uczestnikami.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy – 1 etat, umowa o pracę
  2. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
  3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance k/Lipska.
  4. Praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.

Wymagane dokumenty;

  1. Curriculum Vitae.
  2. List motywacyjny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance, Kurianka 43, 16-315 Lipsk lub emailem na adres:
sdskurianka@sisg.org.pl lub telefonicznie: 601373641.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: