ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

14 czerwca 2021, 09:43

Inne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie informuje, iż w dniach 17 CZERWCA 2021 r. w godzinach od 11.30 do 13.30 i 18 CZERWCA 2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności (dawna szkoła rolnicza) oraz w dniach 23 CZERWCA 2021 r. w godzinach od 9.30 do 13.30 i 24 CZERWCA 2021 r. w godzinach od 9.30 do 12.30 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 będzie wydawana żywność mieszkańcom Lipska/Augustowa, którzy mają skierowanie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Żywność dostarczona jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok zgodnie z Umową nr 40 POPŻ 2020 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: