ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Rekrutacja uczestników do projektów

4 czerwca 2021, 14:18

Inne

Centrum Integracji Społecznej w Augustowie

ogłasza II etap rekrutacji osób chętnych do wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa.

W ramach projektów uczestnicy:

 1. otrzymają świadczenie pieniężne wraz z wyżywieniem przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 2. po zakończonym szkoleniu zawodowym otrzymają certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje i kwalifikacje,
 3. zostaną objęci wsparciem psychologa, terapeuty ds. uzależnień, animatora zajęć Centrum Integracji Społecznej i doradcy zawodowego,
 4. odbędą szkolenia zawodowe i 6 miesięczne praktyki zawodowe w następujących kierunkach zawodowych: pielęgnacja zieleni, prace porządkowe, gastronomia, hotelarstwo, opieka nad osobami starszymi, handel, usługi remontowo – budowlane,
 5. po zakończonym projekcie otrzymają pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Zapraszamy osoby:

 • bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zamieszkałe na obszarze Miasta Augustów, Gmina Augustów i Gminy Płaskiej,
 • również z niepełnosprawnościami.

Terminy zgłoszeń do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projektach dostępne są w Biurze Projektu przy ulicy Wojska Polskiego 5/1 (I piętro) w Augustowie, pod numerem telefonu 87 643 01 00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

 • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni gastronomicznej”,
 • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni”,
 • „Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Augustowie w ramach pracowni usługowej”.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: