ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

VII Augustowskie Dni Rodziny 2005

Data trwania projektu: 2005.05.25 - 2005.06.17

Większość z zakładanych w projekcie celów została zrealizowana. Działania były z założenia nastawione na promowanie wartości rodziny, budzenie wrażliwości dzieci i młodzieży, pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości cenionych przez młodego człowieka, kształcenie potrzeby twórczej, zdrowej rywalizacji (konkursy: „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty”, „Portret sercem malowany”, „Historia mojej rodziny”, bajka „O rybaku i złotej rybce”), ukazywanie szacunku dla życia i rodziny, osób słabszych, niepełnosprawnych („program „Serce Matki” przygotowany przez osoby niepełnosprawne”), ukazywanie zdrowych form aktywnego spędzania czasu i szlachetnej rywalizacji (turniej drużyn podwórkowych TRIO BASKET), promowanie ponadczasowych wartości, pracy nad sobą, sposobów szukania radości i sensu życia (strona internetowa www.dobrespotkania.pl), promowanie innych form aktywności młodego człowieka, budzenie wrażliwości na potrzeby innych (Spotkanie Wolontariuszy)

W ramach VII Augustowskich Dni Rodziny udało się zrealizować następujące działania:

  1. przedstawienie „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce” w wykonaniu dzieci z Fundacji Cordis”,
  2. Turniej Drużyn Podwórkowych TRIO BASKET zorganizowany przez grupę Dobre Spotkania działająca przy parafii Św. Rodziny,
  3. SERCE MATKI – wiersze i piosenki dla Mamy przygotowane przez uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS,
  4. Trzy konkursy: literacki „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty”, plastyczny: „Portret sercem malowany” – oba dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu augustowskiego oraz literacki „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu, kraju…” – dla osób dorosłych,
  5. Spotkanie w Miejskim Domu Kultury przygotowane w oparciu o teksty nadesłane na konkurs literacki „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty” połączone z wystawą pokonkursową „Portret sercem malowany”
  6. „Stąd wyrastam” – literackie wspomnienia o domu rodzinnym przygotowane przez młodzież I LO połączone z podsumowaniem konkursu „Historia mojej rodziny”,
  7. Utworzenie strony internetowe www.dobrestpotkania.pl
  8. Spotkanie Wolontariuszy, które odbyło się 17.06.2005 r. skupiające młodzież aktywną w wolontariacie, a także opiekunów szkolnych grup wolontariatu z terenu Augustowa

Nie wszystkie pierwotnie zaplanowane w ofercie zadania udało się zrealizować, m.in. warsztatu KLANZY dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz badań lekarzy specjalistów. Spowodowane to było m.in. zmniejszeniem planowanego budżetu. Jedno ze spotkań planowanych w programie Dni – „Zachwycić się ojcostwem” nie doszło do skutku z powodu niskiej frekwencji. W zamian udało się zrealizować inne działania, promujące wartościowe postawy wśród ludzi młodych jak choćby utworzenie strony internetowej i zorganizowanie Spotkania Wolontariuszy.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: