ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Centrum Współpracy Lokalnej

Data trwania projektu: 2003.03 - 2004.02

Celem Centrum była pomoc organizacjom pozarządowym działającym w powiecie augustowskim w wypełnianiu ich misji statutowych. Projekt skierowany był głównie do organizacji społecznych jednak do współpracy zaproszone były również samorządy, szkoły i inne jednostki samorządowe. Odbyło się seminarium na temat pozyskiwania funduszy pomocowych na rozwój lokalny. Kolejnym krokiem było utworzenie Grupy Młodzieżowej, która działała przy Stowarzyszeniu jako klub wolontariusza. Do klubu należeli uczniowie augustowskich szkół średnich, a ich działalność zaowocowała m.in. stworzeniem projektu integracyjnego zespołu muzycznego i innymi akcjami na rzecz lokalnego środowiska. Przeprowadzono także cykl szkoleń doskonalących umiejętności korzystania z funduszy pomocowych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania organizacją, współpracy lokalnej, budowania i zarządzanie projektami, W szkoleniach wzięło udział 25 liderów organizacji społecznych. Odbyły się wyjazdy na praktyki do wzorcowo działających organizacji na terenie kraju oraz została utworzona baza danych organizacji i instytucji społecznych. Organizacje mogły także uzyskać poradę związaną z funkcjonowaniem organizacji, środkami pomocowymi, czy skorzystać z fachowej literatury i poradników dotyczących organizacji pozarządowych. Projekt Centrum Współpracy Lokalnej był dofinansowany przez Program Małych Grantów Ambasady USA.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: