ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Czas dla rodziców- efekty dla dziecka

„Czas dla rodziców-efekty dla dziecka” realizowany w ramach konkursu 2 zadanie 3 dofinansowanego przez PFRON.

Zadanie polega na kompleksowej pracy nad rodziną skierowaną do 2 grup uczestników zajęć w Kuriance i w Piszu, ich rodziców, bądź rodzeństwa, opartej na wspieraniu oraz wyposażeniu w kompetencje i zasady niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Działania dotyczą pracy nad 15 osobową grupą najbliższych członków rodzin niepełnosprawnych przez 6 miesięcy w celu pozyskania ich jako partnerów we wspieraniu rozwoju swoich najbliższych, rozumienia ich problemów i współdziałania ze specjalistami w Ośrodku Rehabilitacyjno- Szkoleniowym w Kuriance oraz 8 osobową grupą członków rodzin po kryzysie psychicznym z Pisza.

Praktycznym działaniem rozpoczynającym projekt w Kuriance był integracyjny rejs żeglarski po Jeziorze Rajgrodzkim i weekendowy pobyt w Ośrodku Żeglarskim w Rajgrodzie. Zajęcia dla rodziców poprzez spotkania ze specjalistami ( psycholog, logopeda, doradca zawodowy, duszpasterz) realizowane są w listopadzie i grudniu.

Mają one na celu zmianę myślenia od koncentracji na deficytach i zależności od opieki innych do poszukiwania zasobów umożliwiających pokonywanie trudności i osiąganie niezależności, jak też edukowanie rodziców o przyczynach zaburzonego funkcjonowania, sposobach i umiejętnościach radzenia z tymi problemami.

Poza tym w dniach 9-10-11 grudnia odbyła się wycieczka do ośrodków zatrudniających osoby niepełnosprawne i po kryzysie psychicznym w okolice Krakowa( Pensjonat Cogito w Krakowie, ZAZ w Rymanowie).Odwiedziliśmy również Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjne w Stróżach im. Św. Ojca Pio prowadzone przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W wycieczce uczestniczyli rodzice osób niepełnosprawnych z ośrodka w Kuriance i Piszu, wolontariusze oraz kilku terapeutów, którzy wspierali i uatrakcyjniali pobyt , organizując odpowiednio czas.

Zakładamy , iż realizacja zadań zmieni sytuację rodziców biorących udział w projekcie , gdyż zmieni sytuację rodziców biorących udział w projekcie, gdyż będą mieli inne spojrzenie na swoje dziecko, zauważą w nim człowieka i jego cechy pozytywne, a nie jak dotychczas niepełnosprawność, która izolowała ich od reszty społeczeństwa dając poczucie bycia gorszym.

Zadanie jest realizowane jest w ramach konkursu 2 zadanie 3 współfinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: