ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Mam szansę

Data trwania projektu: 2005.02.15 - 2005.04.30

Przygotowanie osób bezrobotnych do pracy lub samozatrudnienia

Celem projektu było udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i długotrwale bezrobotnym w zdobyciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Beneficjentami projektu było 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Augustowie przez okres do 24 m-cy. Uczestnicy projektu przeszli cykl szkoleń z planowania kariery zawodowej, psychologii motywacyjnej, kreowania pomysłów, pozyskiwania funduszy na działalność społeczną lub biznesową, nauki wykorzystania w działalności zawodowej nowych technologii – komputera, internetu. W ramach projektu z każdym z uczestników pracował indywidualnie konsultant przedsiębiorczości, w wyniku czego każda osoba wybrała jeden z dwóch kierunków szkolenia, w których uczyli się: jak założyć własną działalność gospodarczą albo jak skutecznie poszukiwać pracy w lokalnych przedsiębiorstwach lub w sektorze pozarządowym. Projekt zakończył się prezentacją osiągnięć uczestników. Pierwsza grupa przedstawiła napisane przez siebie biznes plany, druga projekty oraz podzieliła się sukcesami z przeprowadzonych rozmów z potencjalnym pracodawcą. Ponad 50% osób po projekcie znalazło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą. Projekt dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL Działanie 1.3.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: