ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Ku integracji – Program Edukacji Wolontariatu

Data trwania projektu: 2005.06.15 - 2005.12.31

Celem projektu było kształtowanie koordynatorów wolontariatu oraz promowanie idei wolontariatu w organizacjach społecznych i społeczności lokalnej powiatu augustowskiego. Stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Ku integracji” zorganizowało cykl kompleksowych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wolontariatem dla 20 osób (odbyło się 5 szkoleń), ponadto zorganizowany został kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Osoby biorące udział w projekcie miały możliwość uczestniczenia w „Spotkaniach Wolontariuszy”, które służyły wzajemnemu poznaniu się, wymianie kontaktów oraz doświadczeń w pracy wolontariusza. W ramach projektu odbyło się jednodniowe seminarium, które w całości było poświęcone wolontariatowi – przybliżyło prawa oraz możliwości, jakie wynikają z tytułu bycia wolontariuszem (w seminarium wzięło udział ok. 80 wolontariuszy i opiekunów wolontariatu. Poza tym, w odpowiedzi na potrzebę pomocy podczas pisania projektów – w stowarzyszeniu powstał punkt pomocy – każdy, kto napotykał problem, mógł zgłosić się do odpowiedniej osoby, która wspierała oraz asystowała przy przełożeniu pomysłu na papier. Podczas trwania projektu z czterema zespołami wolontariuszy rozpoczęliśmy tworzenie i pisanie projektów na działalność społeczną oraz udostępniliśmy biuro dla organizacji na drukowanie, kserowanie napisanego projektu do źródeł unijnych, Wszystkie te działania promowały ideę wolontariatu w naszym mieście – w Augustowie oraz w całym powiecie augustowskim. Uczestnicy projektu zdobyli podstawową wiedzę potrzebną do pracy w wolontariacie oraz aby koordynować pracę innych wolontariuszy.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: