ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Smakowanie Świata – Pierwszy krok

Data trwania projektu: 2005.10.16 - 2006.04.15

Odbiorcami były osoby niepełnosprawne intelektualnie, głównie młodzież z terenu gminy Lipsk, z którymi prowadzone są zajęcia rozwijania i podnoszenia zaradności życiowej, samoobsługi, pokazywanie różnych form spędzania czasu, uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Prowadzona była także praca z rodzicami. Projekt był dofinansowany przez Fundację PZU. Celem projektu było rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego w kierunku możliwości utworzenia warsztatu terapii zajęciowej.

Zajęcia prowadzone były w budynku szkolnym w Starych Leśnych Bohaterach (gmina Lipsk). Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą prowadzony był warsztat twórczości oraz trening samodzielności. Zajęcia odbywają się również na basenie w Augustowie. W ramach projektu byliśmy w Suwałkach w Muzeum Okręgowym, kinie, restauracji. Raz w miesiącu gościliśmy fotografa, podróżnika, który pokazywał nam światy bliskie ukryte w kroplach rosy, śniegu, liściu … i dalekie jak Syberia, Mongolia.

Partnerzy Projektu:

  • Burmistrz Miasta Lipsk Pan Andrzej Lićwinko
  • Stowarzyszenie „Pomóż sobie” w Lipsku

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: