ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Otwarta Droga – aktywizacja zawodowa kobiet

Data trwania projektu: 2006.01.01 - 2006.04.30

Projekt „Otwarta Droga – aktywizacja zawodowa kobiet” został zrealizowany w ramach Działania 1.6 SPO RZL, dofinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny.

Okres realizacji projektu wynosi 4 miesiące (styczeń – kwiecień 2006). Działania adresowane były do kobiet, które pozostają bez pracy nie dłużej niż dwa lata (od ostatniej rejestracji w PUP).

Projekt rozpoczął się od pięciodniowych warsztatów „Spadochron” – określających umiejętności i predyspozycje zawodowe, a także obraz „mojej idealnej pracy”. Kolejnym etapem projektu był warsztat prowadzony przez psychologa, z zakresu samoświadomości i samoakceptacji, wpływu samooceny na skuteczność działań, podnoszenia poziomu motywacji wewnętrznej i asertywnymi technikami radzenia sobie ze stresem. Równolegle odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym (bilans kompetencji własnych, odkrywanie posiadanych cech przedsiębiorcy oraz poznawanie świata zawodów). Następnie odbyły się 36-godzinne warsztaty komputerowe i internetowe, dwudniowe warsztaty dotyczące zasad pisania projektów oraz warsztat kreowania pomysłów. W drugim etapie projektu nastąpił podział na dwie grupy: osób które chcą poznać sposoby założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (grupa B) i osoby, które chcą podjąć pracę w lokalnych przedsiębiorstwach (grupa A). Grupa A miała zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, a także szkolenia na temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych i funduszy strukturalnych, zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych i tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Grupa B wzięła udział w trzydniowych szkoleniach prowadzonych przez ekonomistę oraz w dwudniowym szkoleniu – marketing, badanie rynku, tworzenie biznesplanu. Do końca trwania projektu, 12 uczestniczek znalazło pracę. Projekt trwał do 30 kwietnia i oprócz wiedzy i umiejętności, którą otrzymały jego uczestniczki, jednym z widocznych efektów było napisanie biznesplanów na swoją przyszłą działalność, przeprowadzenie rozmów z pracodawcami oraz przygotowanie w ramach zajęć i konsultacji różnych ciekawych inicjatyw. Te wszystkie „owoce” zostały omówione na uroczystym zakończeniu projektu 21 kwietnia 2006 roku.

Partnerzy Projektu:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: