ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia – duchowe dziedzictwo regionu

Pamięć o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową. Ojciec Święty Jan Paweł II w Krakowie w 1979 roku prosił Polaków aby „całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Dlatego bardzo istotne jest przybliżanie i przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomości przeszłości – w jej różnorodnych przejawach – trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale także w tych najgłębszych – duchowych. Suwalszczyzna i Podlasie w granicach dzisiejszego województwa podlaskiego ma niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe i duchowe, które powinno pielęgnować, upowszechniać i czerpać z niego silę do dalszego budowania i rozwoju wspólnot lokalnych. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszelkie wartości, w sposób szczególny wartości duchowe, są deprecjonowane i relatywizowane.

Wyjątkowym skarbem duchowym naszego regionu są także święci i błogosławieni, którzy związani są z terenem województwa podlaskiego. Są wśród nich postaci bardzo znane, takie jak:

 • kard. Stefan Wyszyński,
 • ks. Jerzy Popiełuszko,
 • Andrzej Bobola,

– męczennicy II wojny światowej:

 • ks. Michał Piaszczyński,
 • ks. Adam Bargielski,
 • Marianna Biernacka,
 • s. Sergia Julia Rapiej, s. Kanizja Mackiewicz, siostry nazaretanki z Nowogródka,

– osoby związane z Białymstokiem:

 • s. Bolesława Lament,
 • ks. Michał Sopoćko,
 • Antoni Beszta-Borowski.

Są to wyjątkowe postaci, które, w większości pochodzą z naszych wspólnot lokalnych i dobrze byłoby poznać ich życie i przesłanie na dzień dzisiejszy.

Problemem głównym, na który odpowiada ten projekt, jest słaba znajomość tych wyjątkowych postaci wśród osób odpowiadających za kształt i rozwój wspólnot lokalnych, tj. głownie samorządowców, władze lokalne, działaczy społecznych organizacji pozarządowych. Celem, więc projektu jest wzrost wiedzy na temat świętych i błogosławionych z terenu województwa podlaskiego oraz upowszechnienie tej wiedzy w postaci sztuki medalierskiej. Chodzi także o zwrócenie uwagi na stosunkowo mało znana „sztukę małego reliefu”, jaką nazywane jest medalierstwo. Medale są trwałym pomnikiem minionych wydarzeń czy postaci, przy okazji niosąc edukację i uwrażliwienie na piękno sztuki artystycznej.

Działania w projekcie:

 1. Organizacja seminarium pt. „Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasie – duchowe dziedzictwo regionu”. temat główny: Znaczenie duchowego dziedzictwa regionu dla rozwoju wspólnot lokalnych Podlasia. Seminarium będzie prezentowało postaci związane z terenem dzisiejszego województwa podlaskiego, w tym z dwiema błogosławionymi, pochodzącymi z Lipska i okolic, tj. bł. Marianną Biernacką i bł. s. Sergią Rapiej. Odbędzie się ono w Kuriance k/Lipska, czyli na ziemi skąd pochodzą obie błogosławione.
 2. Zorganizowanie wystawy pn. „Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia- duchowe dziedzictwo regionu”, prezentującej biogramy i zdjęcia 11 postaci świętych i błogosławionych związanych z województwem podlaskim wraz z wystawą medali poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i bł. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Eksponaty pochodzić będą z prywatnej kolekcji.
 3. Emisja medalu okolicznościowego poświęconego dwóm błogosławionym męczennicom II wojny światowej: bł. Mariannie Biernackiej z Lipska, która oddała życie za synową w stanie błogosławionym oraz bł. s. Marii Sergii Rapiej ze Starego Rogożyna k/Lipska, która wraz z innymi 10-cioma siostrami nazaretankami została rozstrzelana, ratując życie ojcom rodzin w Nowogródku. Obie błogosławione zginęły śmiercią męczeńską w 1943 roku. W tym roku mija więc 80 lat od tamtych wydarzeń. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat tych niezwykłych postaci, które pochodzą z Ziemi Lipskiej, a które dokonały czynów heroicznych. Szczególna forma, artystycznie bardzo atrakcyjna, jest emisja medalu wykonanego przez artystę medaliera. Wykonanie medalu zostanie zlecone jednemu z najwybitniejszych polskich artystów, a następnie zostanie wykonanych 50 sztuk medali. Etui do medali zostanie wykonane w Pracowni stolarskiej Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie.
 4. Upowszechnienie postaci świętych i błogosławionych z województwa podlaskiego poprzez przekazanie medali do muzeów, publikację w mediach. Medale zostaną przekazane muzeom województwa podlaskiego (22 muzea), a pozostałe osobom reprezentującym województwo oraz propagującym te postaci. Zajmie się tym powołana Kapituła Medalu. Medal upamiętnia 80 –rocznicę śmierci tych postaci.
 5. Propagowanie piękna sztuki medalierskiej wśród młodzieży, osób zainteresowanych, a także wśród turystów w Augustowie.

Miejsce realizacji zadania:
Seminarium oraz wystawa odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance k/Lipska. Tam wystawa będzie ok. tygodnia, tak by uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz chętni mogli się z nią zapoznać, a następnie zostanie przeniesiona do Augustowa, do siedziby Centrum Integracji Społecznej, ul. Wojska Polskiego 7, nieopodal Rynku Zygmunta Augusta i centrum miasta. Tam będzie ona dostępna przez dłuższy okres czasu.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: