ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Duchowe dziedzictwo Suwalszczyzny i Podlasia

Pamięć o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową. Ojciec Święty Jan Paweł II w Krakowie w 1979 roku prosił Polaków aby "całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością". Dlatego bardzo istotne jest przybliżanie i przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomości przeszłości – w jej różnorodnych przejawach – trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale także w tych najgłębszych – duchowych. Suwalszczyzna i Podlasie w granicach dzisiejszego województwa podlaskiego ma niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe i duchowe, które powinno pielęgnować, upowszechniać i czerpać z niego silę do dalszego budowania i rozwoju wspólnot lokalnych. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszelkie wartości, w sposób szczególny wartości duchowe, są deprecjonowane i relatywizowane. 
Są to wyjątkowe postaci, które, w większości pochodzą z naszych wspólnot lokalnych i dobrze byłoby poznać ich życie i przesłanie na dzień dzisiejszy. Problemem głównym, na który odpowiada ten projekt, jest słaba znajomość tych wyjątkowych postaci wśród osób odpowiadających za kształt i rozwój wspólnot lokalnych, tj. głownie samorządowców, władze lokalne, działaczy społecznych organizacji pozarządowych. Celem, więc projektu jest wzrost wiedzy na temat świętych i błogosławionych z terenu województwa podlaskiego oraz upowszechnienie tej wiedzy w postaci sztuki medalierskiej. Chodzi także o zwrócenie uwagi na stosunkowo mało znana "sztukę małego reliefu", jaką nazywane jest medalierstwo. Medale są trwałym pomnikiem minionych wydarzeń czy postaci, przy okazji niosąc edukację i uwrażliwienie na piękno sztuki artystycznej. 

Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania: Seminarium oraz wystawa odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance k/Lipska. Tam wystawa będzie ok. tygodnia, tak by uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz chętni mogli się z nią zapoznać, a następnie zostanie przeniesiona do Augustowa, do siedziby Centrum Integracji Społecznej, ul. Wojska Polskiego 7, nieopodal Rynku Zygmunta Augusta i centrum miasta. Tam będzie minimum miesiąc.. Lipiec jest miesiącem, w którym Augustów odwiedza bardzo wielu przyjezdnych i turystów i dlatego będzie ona dostępna przez dłuższy okres czasu.

Wyjątkowym skarbem duchowym naszego regionu są także święci i błogosławieni, którzy związani są z terenem województwa podlaskiego. Są wśród nich postaci bardzo znane, takie jak:
kard. Stefan Wyszyński, 
ks. Jerzy Popiełuszko, 
Andrzej Bobola, 
- męczennicy II wojny światowej: 
ks. Michał Piaszczyński,
ks. Adam Bargielski, 
Marianna Biernacka, 
- s. Sergia Julia Rapiej, s. Kanizja Mackiewicz, siostry nazaretanki z Nowogródka
- osoby związane z Białymstokiem: 
s. Bolesława Lament, 
ks. Michał Sopoćko, 
Antoni Beszta-Borowski

Są to wyjątkowe postaci, które, w większości pochodzą z naszych wspólnot lokalnych i dobrze byłoby poznać ich życie i przesłanie na dzień dzisiejszy. Problemem głównym, na który odpowiada ten projekt, jest słaba znajomość tych wyjątkowych postaci wśród osób odpowiadających za kształt i rozwój wspólnot lokalnych, tj. głownie samorządowców, władze lokalne, działaczy społecznych organizacji pozarządowych. Celem, więc projektu jest wzrost wiedzy na temat świętych i błogosławionych z terenu województwa podlaskiego oraz upowszechnienie tej wiedzy w postaci sztuki medalierskiej. Chodzi także o zwrócenie uwagi na stosunkowo mało znana "sztukę małego reliefu", jaką nazywane jest medalierstwo. Medale są trwałym pomnikiem minionych wydarzeń czy postaci, przy okazji niosąc edukację i uwrażliwienie na piękno sztuki artystycznej. 

Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania: Seminarium oraz wystawa odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance k/Lipska. Tam wystawa będzie ok. tygodnia, tak by uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz chętni mogli się z nią zapoznać, a następnie zostanie przeniesiona do Augustowa, do siedziby Centrum Integracji Społecznej, ul. Wojska Polskiego 7, nieopodal Rynku Zygmunta Augusta i centrum miasta. Tam będzie minimum miesiąc.. Lipiec jest miesiącem, w którym Augustów odwiedza bardzo wielu przyjezdnych i turystów i dlatego będzie ona dostępna przez dłuższy okres czasu.

Działania w projekcie:

1. Organizacja seminarium pt. „Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasie - duchowe dziedzictwo regionu”. temat główny: Znaczenie duchowego dziedzictwa regionu dla rozwoju wspólnot lokalnych Podlasia. Seminarium będzie prezentowało postaci związane z terenem dzisiejszego województwa podlaskiego, w tym z dwiema błogosławionymi, pochodzącymi z Lipska i okolic, tj. bł. Marianną Biernacką i bł. s. Sergią Rapiej. Odbędzie się ono w Kuriance k/Lipska, czyli na ziemi skąd pochodzą obie błogosławione

2. Zorganizowanie wystawy pn. "Święci i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia- duchowe dziedzictwo regionu", prezentującej biogramy i zdjęcia 11 postaci świętych i błogosławionych związanych z województwem podlaskim wraz z wystawą medali poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce i bł. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Eksponaty pochodzić będą z prywatnej kolekcji.

3. Emisja medalu okolicznościowego poświęconego dwóm błogosławionym męczennicom II wojny światowej: bł. Mariannie Biernackiej z Lipska, która oddała życie za synową w stanie błogosławionym oraz bł. s. Marii Sergii Rapiej ze Starego Rogożyna k/Lipska, która wraz z innymi 10-cioma siostrami nazaretankami została rozstrzelana, ratując życie ojcom rodzin w Nowogródku. 
Obie błogosławione zginęły śmiercią męczeńską w 1943 roku. W tym roku mija więc 80 lat od tamtych wydarzeń. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat tych niezwykłych postaci, które pochodzą z Ziemi Lipskiej, a które dokonały czynów heroicznych. Szczególna forma, artystycznie bardzo atrakcyjna, jest emisja medalu wykonanego przez artystę medaliera. Wykonanie medalu zostanie zlecone jednemu z najwybitniejszych polskich artystów, a następnie zostanie wykonanych
50 sztuk medali. Etui do medali zostanie wykonane w Pracowni stolarskiej Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie

4. Upowszechnienie postaci świętych i błogosławionych z województwa podlaskiego poprzez przekazanie medali do muzeów, publikację w mediach.
Medale zostaną przekazane muzeom województwa podlaskiego (22 muzea), a pozostałe osobom reprezentującym województwo oraz propagującym te postaci. Zajmie się tym powołana Kapituła Medalu. Medal upamiętnia 80 –rocznicę śmierci tych postaci.

5. Propagowanie piękna sztuki medalierskiej wśród młodzieży, osób zainteresowanych, a także wśród turystów w Augustowie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego


Pamięć
o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową. Ojciec
Święty Jan Paweł II w Krakowie w 1979 roku prosił Polaków aby "całe
duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością". Dlatego bardzo istotne jest przybliżanie i
przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomości przeszłości – w jej różnorodnych
przejawach – trudno jest budować przyszłość, nie tylko w jej aspektach
kulturowych, ale także w tych najgłębszych – duchowych. Suwalszczyzna i
Podlasie w granicach dzisiejszego województwa podlaskiego ma niezwykle bogate
dziedzictwo kulturowe i duchowe, które powinno pielęgnować, upowszechniać i
czerpać z niego silę do dalszego budowania i rozwoju wspólnot lokalnych. Jest
to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszelkie wartości, w sposób
szczególny wartości duchowe, są deprecjonowane i relatywizowane. Są
to wyjątkowe postaci, które, w większości pochodzą z naszych wspólnot lokalnych
i dobrze byłoby poznać ich życie i przesłanie na dzień dzisiejszy. Problemem
głównym, na który odpowiada ten projekt, jest słaba znajomość tych wyjątkowych
postaci wśród osób odpowiadających za kształt i rozwój wspólnot lokalnych, tj.
głownie samorządowców, władze lokalne, działaczy społecznych organizacji
pozarządowych. Celem, więc projektu jest wzrost wiedzy na temat świętych i
błogosławionych z terenu województwa podlaskiego oraz upowszechnienie tej
wiedzy w postaci sztuki medalierskiej. Chodzi także o zwrócenie uwagi na
stosunkowo mało znana "sztukę małego reliefu", jaką nazywane jest
medalierstwo. Medale są trwałym pomnikiem minionych wydarzeń czy postaci, przy
okazji niosąc edukację i uwrażliwienie na piękno sztuki artystycznej. 

Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania: Seminarium oraz
wystawa odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance
k/Lipska. Tam wystawa będzie ok. tygodnia, tak by uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy oraz chętni mogli się z nią zapoznać, a następnie zostanie
przeniesiona do Augustowa, do siedziby Centrum Integracji Społecznej, ul.
Wojska Polskiego 7, nieopodal Rynku Zygmunta Augusta i centrum miasta. Tam
będzie minimum miesiąc.. Lipiec jest miesiącem, w którym Augustów odwiedza
bardzo wielu przyjezdnych i turystów i dlatego będzie ona dostępna przez
dłuższy okres czasu. Wyjątkowym skarbem
duchowym naszego regionu są także święci i błogosławieni, którzy związani są z
terenem województwa podlaskiego. Są wśród nich postaci bardzo znane, takie jak:kard. Stefan Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, Andrzej Bobola, - męczennicy II
wojny światowej: ks. Michał Piaszczyński,ks. Adam Bargielski, Marianna Biernacka, - s. Sergia Julia Rapiej, s. Kanizja
Mackiewicz, siostry nazaretanki z Nowigródka- osoby związane z
Białymstokiem: s. Bolesława Lament, ks. Michał Sopoćko, Antoni Beszta-Borowski Są
to wyjątkowe postaci, które, w większości pochodzą z naszych wspólnot lokalnych
i dobrze byłoby poznać ich życie i przesłanie na dzień dzisiejszy. Problemem
głównym, na który odpowiada ten projekt, jest słaba znajomość tych wyjątkowych
postaci wśród osób odpowiadających za kształt i rozwój wspólnot lokalnych, tj.
głownie samorządowców, władze lokalne, działaczy społecznych organizacji
pozarządowych. Celem, więc projektu jest wzrost wiedzy na temat świętych i
błogosławionych z terenu województwa podlaskiego oraz upowszechnienie tej
wiedzy w postaci sztuki medalierskiej. Chodzi także o zwrócenie uwagi na
stosunkowo mało znana "sztukę małego reliefu", jaką nazywane jest
medalierstwo. Medale są trwałym pomnikiem minionych wydarzeń czy postaci, przy
okazji niosąc edukację i uwrażliwienie na piękno sztuki artystycznej. 

Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania: Seminarium oraz
wystawa odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance
k/Lipska. Tam wystawa będzie ok. tygodnia, tak by uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy oraz chętni mogli się z nią zapoznać, a następnie zostanie
przeniesiona do Augustowa, do siedziby Centrum Integracji Społecznej, ul.
Wojska Polskiego 7, nieopodal Rynku Zygmunta Augusta i centrum miasta. Tam
będzie minimum miesiąc.. Lipiec jest miesiącem, w którym Augustów odwiedza
bardzo wielu przyjezdnych i turystów i dlatego będzie ona dostępna przez
dłuższy okres czasu. Działania w projekcie: 1. Organizacja seminarium pt. „Święci i
błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasie - duchowe dziedzictwo regionu”. temat
główny: Znaczenie duchowego dziedzictwa regionu dla rozwoju wspólnot lokalnych
Podlasia. Seminarium będzie prezentowało postaci związane z terenem
dzisiejszego województwa podlaskiego, w tym z dwiema błogosławionymi,
pochodzącymi z Lipska i okolic, tj. bł. Marianną Biernacką i bł. s. Sergią
Rapiej. Odbędzie się ono w Kuriance k/Lipska, czyli na ziemi skąd pochodzą obie
błogosławione 2. Zorganizowanie wystawy pn. "Święci
i błogosławieni Suwalszczyzny i Podlasia- duchowe dziedzictwo regionu", prezentującej
biogramy i zdjęcia 11 postaci świętych i błogosławionych związanych z
województwem podlaskim wraz z wystawą medali poświęconych bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce i bł. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Eksponaty pochodzić będą z
prywatnej kolekcji. 3. Emisja medalu okolicznościowego
poświęconego dwóm błogosławionym męczennicom II wojny światowej: bł. Mariannie
Biernackiej z Lipska, która oddała życie za synową w stanie błogosławionym oraz
bł. s. Marii Sergii Rapiej ze Starego Rogożyna k/Lipska, która wraz z innymi
10-cioma siostrami nazaretankami została rozstrzelana, ratując życie ojcom
rodzin w Nowogródku. Obie błogosławione
zginęły śmiercią męczeńską w 1943 roku. W tym roku mija więc 80 lat od tamtych
wydarzeń. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat tych niezwykłych
postaci, które pochodzą z Ziemi Lipskiej, a które dokonały czynów heroicznych.
Szczególna forma, artystycznie bardzo atrakcyjna, jest emisja medalu wykonanego
przez artystę medaliera. Wykonanie medalu zostanie zlecone jednemu z
najwybitniejszych polskich artystów, a następnie zostanie wykonanych50 sztuk medali.
Etui do medali zostanie wykonane w Pracowni stolarskiej Centrum Integracji
Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie 4. Upowszechnienie postaci świętych i
błogosławionych z województwa podlaskiego poprzez przekazanie medali do
muzeów, publikację w mediach.Medale zostaną
przekazane muzeom województwa podlaskiego (22 muzea), a pozostałe osobom
reprezentującym województwo oraz propagującym te postaci. Zajmie się tym
powołana Kapituła Medalu. Medal upamiętnia 80 –rocznicę śmierci tych postaci. 5. Propagowanie piękna sztuki medalierskiej
wśród młodzieży, osób zainteresowanych, a także wśród turystów w Augustowie


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: