ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Szansa na Sukces

Data trwania projektu: 2008.08 - 2009.06

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób z grup szczególnego ryzyka z powiatu ełckiego.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie „Adelfi” z Ełku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ełku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: