ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

VIII Augustowskie Dni Rodziny 2006

Data trwania projektu: 2006.05 - 2006.06

W ramach VIII Augustowskich Dni Rodziny A.D. 2006 zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z młodzieżą z Gimnazjum nr 4 i I Liceum ogólnokształcącym pod opieką Marzanny Markowskiej odbyły się następujące konkursy: konkurs literacki skierowany do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych „Grunt to rodzinka”, konkurs literacki dla dorosłych „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu i kraju” oraz konkurs plastyczny „Namaluję Ci  …rodzinę”.

Na konkurs literacki skierowany do dzieci młodzieży wpłynęło 48 prac pisanych przez 37 jego uczestników.

Spośród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Adrianna Jagłowska (SP  Kolnica – opiekun p. Lilla Rutkowska), II miejsce: Edyta Kulbacka (SP w Jabłońskich, opiekun Alicja Trocka), zaś III miejsce: Izabela Koronkiewicz (SP w Żarnowie, opiekun Lucyna Lewkiewicz). Wyróżnienia otrzymali Artur Klebanowski z SP w Netcie (opiekun Anna Wąsowicz) oraz Natalia Suchocka z SP w Kolnicy (opiekun Lilla Rutkowska).

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych za prace prozatorskie I miejsce zajęła Małgorzata Sobolewska (Gimnazjum w Nowince, opiekun Iwona Sowulewska), II miejsce: Katarzyna Markowskiej (Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, opiekun Małgorzata Lenda) oraz Anna Szczesna (Gimnazjum Nr 2 w Augustowie, opiekun Grzegorz Gołaszewski), natomiast III miejsce: Urszula Rostowska (Gimnazjum Nr 3 w Augustowie, opiekun Anna Jankowska) oraz Emilia Skowrońska (Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, opiekun Anna Skowrońska)

Wyróżnienie otrzymała Martyna Topolska z Gimnazjum Nr 2 w Augustowie.

W kategorii prac poetyckich przyznano I miejsce Karolinie Szwarc (Gimnazjum nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska), II miejsce: Beacie Bołonkowskiej (Gimnazjum nr 4 w Augustowie, opiekun Grzegorz Gołaszewski) oraz Ewelinie Pietruszewskiej (Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska), zaś III miejsce Agnieszce Szczęsnej (Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, opiekun Janina Szymborska)

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Filipowicz z Gimnazjum Nr 4 w Augustowie (opiekun Marzanna Markowska), Agnieszka Stankiewicz z Gimnazjum Nr 2 w Augustowie (opiekun Grzegorz Gołaszewski).

W konkursie literackim dla osób dorosłych „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu i kraju” główną nagrodę przyznano Pani Elżbiecie Dębowczyk.

Na konkurs plastyczny :Namaluję Ci …rodzinę” wpłynęło 60 prac ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nagrody w kategorii szkół podstawowych otrzymały: Julita Jadeszko (kl. I SP w Gruszkach, opiekun Agata Pomichter) oraz Paula Wyszyńska (kl. IV Zespołu Szkół w Białobrzegach, opiekun Barbara Roszkowska). Przyznane wyróżnienia: Karolina Grochowska (kl. VI SP w Jabłońskich, opiekun Alicja Trocka), Piotrek Stankiewicz (kl. II SP w Netcie), Justyna Bronakowska (kl. I SP w Netcie), Ania Frąckiewicz (kl. V Zespół Szkół w Białobrzegach, opiekun Barbara Roszkowska), Anita Karpińska (kl. III SP w Netcie, opiekun Henryka Mołodziejko), Rafał Rowiński (kl. III SP w Kolnicy, opiekun Jadwiga Bobier)

Nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymali: Joanna Muczyńska (kl. III Gim. Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, opiekun Edyta Milanowska), Sylwia Białous (kl.I Gim. w Krasnymborze, opiekun Małgorzata Dawidowicz), Marlena Wierzbicka (kl. I Gim. w Krasnymborze, opiekun Małgorzata Dawidowicz), zaś wyróżnienia: Monika Poduch (kl. II Gim. Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska) oraz Karolina Szwarc (kl. II Gim. Nr 4 w Augustowie, opiekun Marzanna Markowska)


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: