ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Wiosenne warsztaty rękodzieła

Data trwania projektu: 2007.05.28 - 2007.06.10

Warsztaty przeprowadzone zostały w terminie 28.05. – 10.06.2007. w Lipsku nad Biebrzą. Skierowane były do mieszkańców, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności w zakresie ceramiki i wikliny. W 60 godzinnych warsztatach udział wzięło 14 osób, głównie osoby dorosłe i młodzież. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję nauczyć się wyplatania technikami wiklinowymi – koszy, wazonów, pojemników oraz lepić z gliny butle, miski, doniczki.

Biuletyn informacyjny osób niepełnosprawnych

„Wiosenne warsztaty rękodzieła ludowego”
są współorganizowane przez Fundację Biebrzańską ze środków Unii Europejskiej Program LEADER +


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: