ul. Mostowa 12D, 16-300 Augustów

Moje miejsce, Mój świat, Mój dom

Data trwania projektu: 2010.10 - 2011.01

Od początku października 2010 do końca stycznia 2011 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance odbywały się różnorodne zajęcia obejmujące rehabilitacją zawodową i społeczną osoby niepełnosprawne umysłowo zamieszkujące Gminę Lipsk. 23 osobowa grupa uczestników rozwijała swoje zainteresowania w dwóch pracowniach: kulinarnej i stolarskiej . Oprócz ukierunkowanych zajęć w pracowniach uczestnicy korzystali z psychoterapii prowadzonej przez psychologa i ćwiczeń wykonywanych z doradcą zawodowym. Innowacyjną formą zajęć była biblioterapia, która otworzyła horyzonty poznania piękna literatury polskiej, poprzez wspólne czytanie i słuchanie utworów naszych wieszczy. Był też wyjazd do Galerii Smaku w Augustowie na wspólne warsztaty kulinarne. Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu „Moje miejsce, Mój swiat, Mój dom” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno‑Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Mostowa 12D
16-300 Augustów
Polska

+48 87 643 01 00
sisg@sisg.org.pl

NIP: 846-12-81-768
REGON: 790258459
KRS: 0000068220

Konto: BNP Paribas S.A. O/Augustów
66 2030 0045 1110 0000 0428 1370


Polecane strony: